جلسات خانگی قرآن حضرت رقیه خاتون

برگزار کننده ویژه ماه مبارک رمضان جلسات خانگی قرآن حضرت رقیه خاتون پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.7 تلاوت کل قرآن کریم روزانه یک جزء … +14 نفر 45 دقیقه علاقه‌مندم این جلسه را برگزار کنم (کلیک کنید) جلسات خانگی قرآن رقیه خاتون حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی در مهد کودک‌ها برگزار کننده برگزاری در…

جلسات خانگی قرآن قائمیه

برگزار کننده در کل ایام سال برگزاری جلسات خانگی قرآن قائمیه پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.8 روخوانی و روانخوانی،تجوید … +28 نفر 50 دقیقه علاقه‌مندم این جلسه را برگزار کنم (کلیک کنید) جلسات خانگی قرآن قائمیه روخوانی و روانخوانی،تجوید … برگزار کننده برگزاری در کل سال پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.8 +28 نفر 50 دقیقه…

جلسه خانگی قرآن نرجسیه

برگزار کننده ویژه ایام دهه فجر جلسه خانگی قرآن نرجسیه پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.1 تدریس روخوانی و روانخوانی،تفسیر… +15 نفر 30 دقیقه علاقه‌مندم این جلسه را برگزار کنم (کلیک کنید) جلسات خانگی قران نرجسیه تدریس روخوانی و روانخوانی،تفسیر و … برگزار کننده برگزاری در دهه فجر پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.1 +15 نفر 30…

جلسات خانگی قرآن الغدیر

برگزار کننده برگزاری در کل سال جلسات خانگی قرآن الغدیر پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.3 حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی در مهد کودک‌ها +25 نفر 25 دقیقه علاقه‌مندم این جلسه را برگزار کنم (کلیک کنید) جلسات خانگی قرآن الغدیر تلاوت کل قرآن کریم روزانه یک جزء … برگزار کننده برگزاری در کل سال پیشنهاد…