یک سوال بپرس

اگر تجربه شیرینی از برگزاری جلسه خانگی قرآن داری، یا دوست داری جلسه داشته باشی ولی هنوز سوالاتی تو ذهنت داری
تجربه جدید ثبت کن
سفر خانوادگی مشهد هدیه بگیر

جهت ارسال تجربه بايد عضو سايت شوید
ثبت نام
سوال در یک جمله
موضوعی را انتخاب کنید که متناسب با سوال شما باشد.
برچسب گذاری به دیگران کمک می کند تا سوال شما را به راحتی پیدا کنند. حداقل 0 و حداکثر 5 برچسب.
پرسش و پاسخ توسط anspress.net