آیا بایدتعداد کسانیکه درجلسات قرآن شرکت میکنندزیادباشه

اولین بارکه درجلسه قرآن شرکت کردم

وقتی مربی‌ ازم خواست قرآن بخونم. سوره نساء درایه صفحه، فقط کلمه آیه مذبذبین را درایه صفحه درست خواندم

ولی با تشویق مربی‌ وتمرین های مکرر

باعث شده به قرآن علاقمند بشم وهم دریادگیری آن جدی ترعمل کنم

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0