ارتباط کودکان با جلسه قرآن

یه جلسه قرآن  مخصوص کودکان سراغ داشتم، که بخاطر اینکه نمیتونستن برای بچه‌ها هدیه تشویقی بگیرند، داشت تعطیل میشد، تلاش کردم از طریق خیر برای بچه‌ها هدیه بگیریم، این باعث شد جلسه تعطیل نشه و من بخاطر این کار خیلی احساس آرامش داشتم

سوال پاسخ داده شده
0