استفاده از تبلیغات ویدوئی

از بیانات رهبر انقلاب و امام خمینی ( ره ) و سایر علما و بزرگان به صورت کلیپ های کوتاه و تدوین شده در مورد سوره قدر و اهمیت آن ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود .

سوال پرسیده شده
0