اصلاح ذات البین

در یکی از جلسات خانگی قرآن که بصورت خانوادگی و با حضور بزرگترهای فامیل تشکیل میشود، در پایان جلسه در مورد اختلافاتی که بین دو نفر پیدا شده صحبت می کنند و با پا در میانی ریش سفید خانواده آنها را آشتی می دهند.

سوال پرسیده شده
0