امام رضا و سوره قدر

امام رضا علیه السلام :

کسی که بر سر قبر برادر مومنش برود و دستش را روی قبر گذارد و سوره قدر را هفت مرتبه بخواند از فزع اکبر سالم می‌ماند.

(تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج ۱۸ ، ص۲۴۲)

(تهذیب الاحکام ج ۶ ، ص ۱۰۴ / نور و ثقلین)

سوال پرسیده شده
0