اگر قرآن را به صورت معنی فارسی تلاوت کنیم همان ثواب تلاوت به صورت عربی لحاظ میشه یا خیر

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0