برای برگزاری جلسه قرآن در پارک ها از کدام ارگان ها باید مجوز گرفت؟

گروهی از جوانان بجنوردی جهت برگزاری جلسه قرآن با دعوت از روحانی و قاری در پارک ها اعلام آمادگی داریم.

سوال پاسخ داده شده
0