برای علاقه‌مند کردن کودکان به قرآن چه کارهایی رو باید انجام داد؟

در یکی از مجالس افطاری دردوران کودکی،پس از جلسه ختم قرآن،من زیارت خاصه امام رضا علیه السلام و یاد گرفتم

سوال پرسیده شده
0