برگزاری جلسات قرآن در منزل 7 شهید منطقه

ما در منطقه ی خودمون 7 تا شهید داریم که سعی میکنیم هر دفعه جلسه مون رو در منزل یکی از این خانواده شهدا برگزار کنیم و با این کار هم یاد شهدا رو همیشه زنده نگه داشتیم و هم به خانواده هاشون سر میزنیم و مقامشون رو گرامی میداریم.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0