بهترين روشهاى جذب مخاطب

تجربه برگزارى جلسات قرآن و معارف اهل بيت (ع) را دارم، يكى از اين چالش ها مكان برگزارى به لحاظ دسترسى آسان براى مخاطبين   ميباشد، چالش بعدى روش هاى جذب مخاطبين است كه بهترين روش جذب چه ميباشد؟

سوال پرسیده شده
0