تجربه برگزاری جلسه قرآن در خانه

تازه ساکن خانه ای شده بودیم و دوست داشتم از فرصت پیش آمده جهت برگزاری جلسات قرآن برای نوجوانان استفاده کنم اما مشکل عمده عدم آشنایی با ساکنان مجتمع و نداشتن آمار تعداد و سن نوجوانان بود.

تصمیم گرفتم که کار را با یک اطلاعیه دستی ساده در آسانسور و پارکینگ که محل رفت و آمد ساکنان بود شروع کنم.

روز و ساعتی را برای برگزاری جلسات هفتگی مشخص کردم و اطلاعیه را با ماژیک نوشته و نصب کردم.

جالب بود که از همان روز اول ۴-۵ تا آقا پسر کودک و نوجوان به جلسه آمدند و هر جلسه با دعوت از سایر دوستانشان، تعداد بالاتر هم می رفت.

آمار که دستم آمد تعدادی رحل و تعدادی جز سی ام قرآن در مجلدات زیبا و خوش رنگ خریدم و آوردم خانه و به هر کدام از بچه ها یک قرآن دادم که با خودشان ببرند و بیاورند.

به لطف خدا جلسه آن قدر جذاب شده بود که دوشنبه شب هر هفته خانه پر از پسران نوجوان قرآنی می شد.

به هر کدام دفترچه ای داده بودم که تکلیف جلسه بعد و نمره قرائت و حفظش در آن ثبت می‌شد.

برای جذاب سازی جلسات، بعد از تلاوت دوستان صلوات های قرآنی را با تنوع در انتخاب نوع صلوات و بیان چند نکته جالب از آیات و به مشارکت طلبیدن بچه ها در مباحث ادامه دادیم.

قسمت مورد علاقه بچه ها بازی هایی بود که با حداقل امکانات در دسترس برایشان طراحی کرده بودم و در پایان کلاس برگزار می شد.

از مزه شناسی و نقاشی با چشم بسته تا پرتاب حلقه و …

آخرین قسمت شیرین برنامه هم پذیرایی با کیک و شیر و … بود که شیرینی شرکت در جلسات در کام عزیزان بماند.

سوال پرسیده شده
0