0 دیدگاه

تجربه جلسات خانوادگی

  1. سلام، تجربه من ازبرگزاری جلسه قرآن خانوادگی این است که هرهفته فامیل دورهم جمع میشیم وصله رحم که خیلی ثواب داره به برکت قرآن انجام میشه ازطرفی بچه ها سوره های کوچک روحفظ میکنن وجایزه میگیرن، وباقرآن مانوس میشن.
وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0