تجربه شیرین

من با استفاده از شبکه پویا که همیشه موقع اذان قران میخونه و بعد اذان ذکر میگه تونستم به کودک 3 ساله ام صلوات رو یاد بدم حتی پسر من با اینکه نمیتونه تلفظ کنه موقع خوندن قران تکرار میکنه

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0