تجربه شیرین

آموزش قرآن به بچه ها، همراه با داستان های اخلاقی کوتاه در کنار آموزش  ،،، و کاربرد آن در جامعه ی بزرگتر مثل مدرسه،،، و بعد از نتیجه مطلوب که بچه ها میگیرند در جمع کلاس بازگو میکنند. تجربه کاربردی شیرین برای من بود

سوال پاسخ داده شده
0