تجربه قرآنی ما

جلسات رو به صورت ترجمه و تفسیر اون قسمت از قرآن که برگزار میشه ادامه دادیم تا برای همه قابل فهم باشه و در پایان نتیجه گیری شد

سوال پرسیده شده
0