تجربه های شیرن

ما همیشه تولد معصومین جلسه خانگی داریم و علی الخصوص تولد امام حسن  مجتبی (ع) چندین سال هست که در منزلمان جشن خانگی  در روستای زادگاهمان برقرار  و کل اهالی دعوت هستند   این شب برای من  رویایی ترین شب سال است نمی‌دانید چه شور و شوقی دارم

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0