تدبر در قران

جلسه قرآنی اگه برا فهم قرآن و عمل بهش باشه خیلی بهتره یعنی کیفیت مهمتر از کمیت هست … اکثرا میخوایم جزخوانی کنیم و صفحات بیشتری بخونیم ولی اگر سعی کنیم در آیات قرآن، فکر کنیم و بیندیشیم خیلی بهتره و خستگی کمتری هم داره … اگ این جلسات مداومت داشته باشه عالیه یعنی همیشگی باشه 

سوال پاسخ داده شده
0