تقویم قرآنی

عرض سلام و احترام

پیشنهاد میکنم برای اینکه جلسات خانگی قرآن نظم پیدا کند و گسترده تر شود، یک تقویم قرآنی طراحی شود و مشخص شود هر روز چه صفحه‌ای باید خوانده شده و بعد به همه مخاطبینی که طرح را دنبال میکنند اطلاع رسانی شود.

در کنار طراحی این تقویم قرآنی توصیه جدی دارم هدایت و راهبری این طرح جلسات قرآنی در فضای دانشگاه‌ها آغاز شود و کانون‌های قرآن و عترت دانشجویی متولی برگزاری این طرح شوند، چون دانشگاه واقعا مبدا همه تحولات است

دانشجویان هم می‌توانند دوستان شان را به طرح دعوت کنند هم این آشنایی باعث می‌شود در خانواده‌ها نیز سرایت کند.

سوال پاسخ داده شده
0