تلاوت قرآن با بچه‌ها به صورت دسته جمعی سر سفره افطار کاری آسان یا سخت؟

وقتی اعضای خانواده سر سفره افطار حاضر میشوند همگی اعضای خانواده حواسشون به افطاری هست!

اوایل کار که سعی کردم اعضای خانواده رو جهت قرائت قرآن هماهنگ کنم کار سختی بود چون آقا حسن(بچه دوم) وسط قرائت قرآن شروع به خوردن غذا میکرد😂

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0