توصیه ای از امام هشتم

جالبه!

امام رضا(ع) در پاسخ به فردی که از ایشان خواست توصیه‌ای کنند تا او در دنیا و آخرت با امام باشد، خواندن سوره قدر و استغفار را توصیه فرمودند.

ارسال نظر جدید

امام رضا خواندن سورهای قدر و گفتن استغفار در ماه مبارک را زیاد توشیه نموده اند

نظر اضافه کنید
0