0 دیدگاه

توصیه به ذکر سوره قدر

پدرم همیشه ماه رمضان که شروع میشه یادآور میشه که ثواب سوره قدر در این ماه چقدر زیاده و توصیه میکنه همه در افطار و سحر این سوره ی مبارک رو بخونند .

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0