جایزه جلسات قران خوانی

من هرسال با یکی از رفیقام باهم میرفتیم خونه همسایمون مراسم قران خوانی یبار قرار شد جایزه هارو تو عید فطر به ما بدن خدا روز بدتون نده اینجایی که جایزه میدادن رو ی استیج بود که پله هاش از اهن بود ما رفتیم با شوقو ذوق هدیمونو گرفتیمو امدیم بیاییم پایین یهو خوردیم زمین پامون تو این میله ها گیر کرد اینطرف همه داشتن میخندیدن اینطرف ما گیر کرده بودیم مونده بودیم بخندیم یا گریه کنیم بعد اون سال دیگه هرسال رفتیم کلاس قران خونی

سوال پرسیده شده
0