جذب دانش آموزان به آموزش قرآن کریم

شرح ضرب‏المثل‏های قرآنی.آیات یا قسمت‏هایی از آن‏ها را که به صورت مثال یا ضرب‏المثل در صحبت‏های روزمره به کار می‏روند، در کلاس می‏گفتم و به دانش‏آموزان توصیه می‏کردم که این آیات را در دفتری یادداشت کنند، مفهوم و موارد استفاده آن‏ها را نیز بنویسند؛مانند:انما المؤمنون اخوه، لیس للانسان الا ما سعی، ان مع العسر یسری، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربّیو موارد دیگر.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0