جلسات خانگی در روستا

اولین جلسه خانگی قرآن رو درسن ۱۲ سالگی شروع کردم  با تعدادی از دوستان .

مکان جلسه قبلا مغازه پدرم بود وچون مغازه از رونق افتاده بود ما ان را تبدیل به مکان جلسات وآموزش قرآن کردیم قفسه های مغازه رو تبدیل به کتابخونه کردیم اول فقط همکلاسی ها ودوستان به جلسه میومدند اما کمکم بچه های کوچکتر وبزرگترها هم به جلسه اومدن و این جلسات تا زمانی که منزل ما در روستا بود ادامه داشت واین بر میگرده به ۲۸ سال پیش.الان در چند شهر مختلف جلسات خانگی قرآن داریم.

سوال پرسیده شده
0