جلسات قرآنی سیار در پارکهای محله

خانم حسینخانی از استان زنجان حدود 8 ساله که جلسه قرآنی راه اندازی کردن و برای اینکه افراد زیادی تشویق به شرکت بشن، جلسه رو در پارکهای محله بصورت سیار برگزار میکنند. جالبه که به برکت این جلسه افراد مبتلا به اعتیاد شناسایی میشن و به مسئله ی ترک کردنشون کمک میکنن.

سوال پاسخ داده شده
0