جلسات قران موضوعی باشد مثلا جلسه اول با موضوع حجاب در قران و…

تجربه شیرین جلسات قرآنی  من با دانشجویانم این است که اگر جلسات قرآنی موضوعی باشد  افراد  با انگیزه بیشتری شرکت می کنند

سوال پاسخ داده شده
0