جلسه قرآن خانوادگی چه فایده ای داشته است؟

ما هر هفته جلسه قرآن خانوادگی داریم البته به غیر از ماه رمضان، و هر دفعه خونه ی یکی از اعضای فامیل میریم و خونه هامون رو نورانی میکنیم

سوال پاسخ داده شده

عالیه

باقرآن مانوس،ومالوف می شویم

نظر اضافه کنید
0