0 دیدگاه

جوایز حفظ قران

در نوجوانی و کودکی به کلاس قرآن  میرفتیم و در آنجا به دانش آموزانی که هفته ای ۲عدد سوره کوچک و روخوانی صحیحی داشتند برچسب میزندد بر روی کتاب‌های آموزش قرآن هایمان و بعد هر ماه کسانی ک بیشترین برچسب را داشتند از کمد جوایز که امتیاز برروی آن درج شده بود جوایزی را طبق امتیاز برچسب هایمان انتخاب میکردیم 🥲

و جوایز اعمم از قرآن و مفاتیح‌الجنان و قلم هوشمند قرآنی

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0