0 دیدگاه

حفظ جزء 30

مادر خانه ی خودمان به یاد گیری قرآن می‌پرداختیم و باعث شد من در ۵ سالگی کل جزء۳۰ رو حفظ بشوم و این یک تجربه ی بسیار شیرین است

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0