حفظ قرآن و دفترچه قرمز رنگم

کلاس چهارم بودم با یکی از دوستام نیم جز حفظ بودیم شروع کردیم به حفظ تا یک جز رو کامل حفظ شیم.

یه دفترچه گرفتم رنگش قرمز بود هنوزم دارمش هر جا میرفتم تو جیبم میزاشتمش هر روز چند تا آیه توش مینوشتم و چون هر دقیقه همراهم بود هر روز کلی حفظ میکردم.

خدا رو شکر سریع حفظ کردم و خودمونو به مسابقه رسوندیم.

جایزه هم کلی انگیزمونو بیشتر کرد برا حفظ بیشتر🤗

سوال پرسیده شده
0