حفظ کردن سوره قدر و یاد گرفتن مفاهیم آن

وقتی که حفظش کردی سعی کن و تلاش کن سوره های بیشتری رو حفظ کنی 😉💕

سوال پرسیده شده
0