رزق معنوی در کنار رزق مادی

ما هرساله با شروع ماه رمضان توی جلسه‌مون بسته ارزاق تهیه می‌کنیم برای نیازمندان و هر بسته رو مزین به یک آیه از آیات قرآن می‌کنیم، وقتی بسته می‌ره دست نیازمندان هم رزق مادی دارند و هم رزق معنوی که آیه‌ای از آیات قرآن باشه.

توی انتخاب آیات هم سعی می‌کنیم آیاتی که توش امید و رحمت هست رو استفاده کنیم که به حال مخاطب رو خوب کنیم.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0