روش های مختلف حفظ برای کودکان

چطور  میتوان کودکان را به حفظ قرآن تشویق کرد

سوال پاسخ داده شده

سلام و خداقوت
آموزش قرآن با داستان و اشاره خیلی خوب است و بچه ها بهتر یاد میگیرند

نظر اضافه کنید
0