0 دیدگاه

سال 76و جلسه خانگی قرآن

سال 76 بود و ما وارد محله ای شده بودیم که مسجدش در حال ساخت بود و البته خانه ما هم در حال ساخت بود اما قسمتیش قابل سکونت .

اهالی محل برای حضور در مسجد و جلسات قرآن به مشکل برمی‌خوردن و باید به محله ی دیگری میرفتن.

مادرم قسمتی از پارکینگ خانه فضای مانند یک اتاق بزرگ داشت به جلسه خانگی اختصاص داد و همه خانم ها منزل ما می آمدند و قرآن می‌خواندند..

این جلسه نقطه آغازی شد برای اینکه من و خواهر بزرگترم مسیر قرآن را پیش بگیریم و به کلاسهای آموزش تخصصی قرآن برویم.و در سال 91 موفق به احداث موسسه قرآنی در شهرمان شویم و حال که در آستانه 12 امین سالروز تاسیس موسسه قرآنیمان هستیم احساس و اعتقادمان بر این است که فضایی که امروز در موسسه فراهم شده جهت آموزش و انس با قرآن پایه و اساسش همان جلسه خانگی سال 76است.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0