قرآن خواندن همراه با خانواده

باسلام

تجربه بنده از خواندن سوره واقعه هرشب در  ساعت مشخصی با همه اعضای خانواده است.

که موجب میشه قرآن در خانه از اهمیت بالایی برخوردار بشود…

سوال پرسیده شده
0