قرآن خوانی در خوابگاه

سلام

خوابگاه دوره طرحم  با چند نفر از دوستان و همکاران تصمیم گرفتیم راس ساعت ۹ شب جمع بشیم و یک صفحه قرآن بخوانیم طوری که ۵ نفر بودیم هر کدام یه آیه می خواندیم به نوبت تا صفحه کامل قرائت می شد . خیلی خوب بود یادش بخیر

سوال پرسیده شده
0