من چندین ساله جلسه قرآن دارم اما خیلیا خسته میشن و تمایلی به کلاس ندارن . چکار کنم ؟؟

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0