میخوام جلسه برگزار کنم اما سرکار میرم

من قبلا جلسه قرآن داشتم، اما از وقتی سرکار میرم دیگه نمیتونم جلسه برگزار کنم

سوال پرسیده شده
0