0 دیدگاه

نحوه آموختن قرائت قرآن

من بچه که بودم کلاس خانگی قرآن با مادرم میرفتم و با اینکه ۷ یا ۸ سالم بود همونجا و از سوره انعام قرائت قرآن رو یاد گرفتم.به نظرم معجزه بود چون با سن کمم خیلی روان و راحت قرائت رو انجام میدادم

روزهای شیرینی بود یادش بخیر😍

سوال پاسخ داده شده
0