نحوه برگزاری چطوری باشه؟

سلام من درباره نحوه برگزاری جلسات قرآنی سوال دارم چطور میشه جلسات قرآنی راه اندازی کرد ؟ موضوع جلسات چطور انتخاب بشه

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0