هدف از قرآن خوانی خانوادگی چیست؟

جلسه قرآن خوانی در منزل و آشنایی با مفاهیم قرآن در خانواده آقای تاجیک شهر آبدان از بوشهر.

سوال پرسیده شده
0