هنگام جزءخوانی قرآن در خانواده، کودکان حوصله شان سر میره. چه باید کرد؟

الحمدلله توفیق داریم که در شب های ماه مبارک رمضان با اعضای خانواده جزءخوانی داشته باشیم. اما یک نوه دو ساله داریم که حوصله اش سر میره و میاد قرآن ها رو می بنده و از ما میگیره. کتاب های کودکانه هم بهش میدیم که سرگرم بشه قبول نمیکنه و قرآن می خواد.

سوال پاسخ داده شده
0