ویژگی معلم قران

سلام

سال ۹۴ حاج آقا عبداللهی حافظ قران  در شهر ما مبلغ بودند ایشون برای ما کلاس های حفظ برگزار میکردند که در سطح دانش آموزان فقط دو نفر شرکت کردیم ایشون بعد از چند جلسه رفتند ولی اصول کلی حفظ رو برای ما آموزش دادند که جرقه ای برای تصمیم به حفظ قرآن ما شدند خدا وند خیر دنیا وعقبی رو نصیب و بهره ایشون قرار بده

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0