چرا سوره قدر؟

سلام من در یک جلسه با بچه ها های فامیل نشستیم و در عین حال که بگو و بخند و شوخی داشتیم سوره قدر رو با هم هم خوانی کردیم

سوال پاسخ داده شده
0