چطور ایجاد انگیزه کنیم تا بچه ها شرکت کنند

من میخوام سوره ای رو برا مسابقه قرآنی تو ماه رمضان انتخاب کنم تا بچها شرکت کنند

شما چه پیشنهادی دارین

سوال پاسخ داده شده
0