چند روز در ماه رمضان جلسات قرائت قرآن و افطاری داشتیم و بچگی ابنطور گذشت

تقریبا در دهه ۸۰ هر هفته در ماه رمضان طبقه پایین جمعی از هم محله ای ها و دوستان پدر بودن که دور هم قرآن قرائت میکردند و از فضائل اهل بیت می گفتند و افطاری هم داشتیم دور هم

سوال پرسیده شده
0