چه تجربه شیرین در جلسه قرآنی دارید؟

  1. سلام پسر دوساله ونیمه ای دارم به اسم آقا علی اصغر ایشون بچه خیلی بازیگوشی هستند وهر بار در جلسات شیطونیت خودشون داشتن وما هر جلسه ده صفحه از قرآن میخوندیم با ترجمه به پیشنهاد یکی از دوستان گفتن از این به بعد ترجمه رو با‌ دستگاه  صوتی گوش بدیم  وقتی صدای اون آقا که ترجمه میکردن پخش می‌شد این آقا علی اصغر کوچلو ساکت میشدن وگوش میدادن وهمه ما  از اینکه آقا علی اصغر با این صوت آروم ومشتاقانه گوش میده کیف میکنیم
سوال پاسخ داده شده
0