0 دیدگاه

چه کنم که این علاقه به قرآن برای بچه هام پایدار باشه

من یک دختر ۴ ساله و یک دختر ۷ ساله دارم که در کنار بقیه اعضای خانواده سوره قدر را سر سفره افطار میخواندند و از این طریق به راحتی این سوره را حفظ کردند و در کنارش چند سوره دیگر هم حفظ کردند

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0